לוח זמנים של תפילות לפברואר – מאי 2015

לוח זמנים של תפילות בכנסיית שנים עשר השליחים במנזר בכפר נחום ובמנזר בעיר העתיקה בטבריה.
פברואר – מאי 2015

14.2.2015 – תפילה בכפר נחום. טכס זכרון המתים.
21.2.2015 – תפילה בטבריה.
28.2.2015 – תפילה בכפר נחום. טכס קדוש מים.
14.3.2015 – תפילה בכפר נחום. טכס משיחה בשמן.
21.3.2015 – תפילה בטבריה.
28.3.2015 – תפילה בכפר נחום. טכס זכרון המתים. טכס קדוש מים.
04.4.2015 – תפילה בטבריה. שבת של אלעזר.
05.4.2015 – תפילה בכפר נחום. יום ראשון של הדקלים.
12.4.2015 – חג הפסחא. תפילה לילית בכפר נחום. תחילת התפילה ביום שבת 11.4.15 בשעה 22:00. קדוש המזון יבוצע מיד לאחר סיום תפילת השחרית של הפסחא. תחילת התפילה בשעה 00:30 בלילה. אחרי סיום התפילה יבוצע קדוש מזון בפעם השניה.
18.4.2015 – תפילה בטבריה.
25.4.2015 – תפילה בכפר נחום. טכס קדוש מים.
09.5.2015 – תפילה בכפר נחום. טכס זכרון הלוחמים המתים.
16.5.2015 – תפילה בטבריה.
23.5.2015 – תפילה בכפר נחום.
30.5.2015 – תפילה בטבריה.
31.5.2015 – חג שבעת השבועות (פנטקוסט). תפילה לילית בכפר נחום. תחילת התפילה ביום שבת 30.5.15 בשעה 22:30. מבוטל!

תחילת התפילה בשעה 8:00 בבוקר למעט מקרים שבהם מצוינת השעה בלוח זמנים למעלה. בין השעה 8:00 ל– 9:00 תהיה קריאה של שירות שעות וניתן יהיה לבצע וידוי(התודות). תחילת התפילה בשעה 9:00. למאחרים לתחילת התפילה לפני טכס לחם הקודש תיקרא תפילה מפטירה מיוחדת.

כומר ניקולאי קולינסקי
טל.(נייד): 0544-700-965. בבקשה להתקשר בין השעות 18:00 ל– 22:00. אפשר להשאיר הודאה או לשלוח מכתב בדואר אלקטרוני.
דואל: kolin200@walla.com