שינוי בסדר התפילות

מאמצע יולי 2016 הכומר ניקולאי יקיים תפילות רק במנזר של 12 השליחים בכפר נחום.  תפילות במנזר בטבריה  יקיים הכומר דיוניסיי בימי שבת. ראו את לוח הזמנים המעודכן של התפילות ביולי-אוגוסט 2016 למטה.

כמו כן, בהתאם ללוח הזמנים כומר ניקולאי יקבל אנשים ביום לפני התפילה ביום שישי לוידוי ולגבי עניינים אישיים. הזדמנות זו זמינה לכל הקהילה ובעיקר החברים החדשים וזאת בשל פרק הזמן הקצר שהוקצה לוידוי לפני התפילה ביום שבת.