לוח זמנים של תפילות לספטמבר – נובמבר 2016

לוח זמנים של תפילות בכנסיית שנים עשר השליחים במנזר בכפר נחום.
ספטמבר – נובמבר 2016

10.09.2016 – תפילה בכפר נחום.
17.09.2016 – תפילה בכפר נחום.
23.09.2016 – מ- 14:00 עד 17:00, וידוי וקבלה בעניינים אישיים בכפר נחום.
24.09.2016 – תפילה בכפר נחום.
01.10.2016 – תפילה בכפר נחום.
15.10.2016 – תפילה בכפר נחום.
22.10.2016 – תפילה בכפר נחום.
28.10.2016 – מ- 14:00 עד 17:00, וידוי וקבלה בעניינים אישיים בכפר נחום.
29.10.2016 – תפילה בכפר נחום.
12.11.2016 – תפילה בכפר נחום.
19.11.2016 – תפילה בכפר נחום.
25.11.2016 – מ- 14:00 עד 17:00, וידוי וקבלה בעניינים אישיים בכפר נחום.
26.11.2016 – תפילה בכפר נחום.

תחילת התפילה בשעה 8:30 בבוקר למעט מקרים שבהם מצוינת השעה בלוח זמנים למעלה. בין השעה 8:30 ל– 9:30 תהיה קריאה של שירות שעות וניתן יהיה לבצע וידוי(התודות). תחילת התפילה בשעה 9:30. למאחרים לתחילת התפילה לפני טכס לחם הקודש תיקרא תפילה מפטירה מיוחדת.

כומר ניקולאי קולינסקי
טל.(נייד): 0544-700-965. בבקשה להתקשר בין השעות 18:00 ל– 22:00. אפשר להשאיר הודאה או לשלוח מכתב בדואר אלקטרוני.
דואל: kolin200@walla.com